Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy- és Aromanövény Tanszék

A Kertészeti Egyetemen a gyógynövény szaktárgy rendszeres oktatása és kutatása a 60-es évek második felében kezdődött, Dr. Kerekes József professzor irányítása alatt. A korábbi tanszéki csoportként működő szervezeti egység dr. Hornok László egyetemi docens vezetése idején, 1983-ban kapott önálló tanszéki rangot. Mindkét előd nevét számos rangos publikáció és az első magyar nyelvű korszerű termesztési szakkönyv (tankönyv) fémjelzi. A 90-es évek elejétől egy olyan intenzív szakmai fejlesztés vette kezdetét, melynek eredményeként napjainkra egy mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban elismert oktató-kutató bázis alakult ki. A tanszék tevékenysége az oktatás, kutatás-fejlesztés és szaktanácsadás területeire egyaránt kiterjed. A három egymásra épülő terület komplex, egymásra épülő művelése hazánkban egyedülálló, nemzetközi vonatkozásban pedig példaértékű.

A Tanszék a 60-as évek közepétől - a felsőfokú szakterületi oktatás kezdetétől - vezető szerepet játszik a gyógynövény szaktárgy kidolgozásában, annak tantárgyi fejlesztésében. Ezt jelzi, hogy a Tanszék munkatársai készítették el az oktatás hátterét képező tankönyvek szinte mindegyikét. A 2000-ben kiadásra került "Gyógy- és Aromanövények" c. nívódíjas tankönyv a teljes hazai szakoktatás számára ajánlott tankönyv. Nemzetközi vonatkozásban a Tanszék munkatársai 7 angol nyelvű szakkönyv a "Poppy- Genus Papaver", "Ergot", "Valeriana", "Carum", "Salvia", "Ocimum", "Matricaria" szerzői, illetve társszerzői. A tanszék munkatársai jelentős szerepet vállaltak az új BSc, MSc és PhD oktatás tematikai kidolgozásában, tantárgyi rendszerének bevezetésében..

A Tanszék fő kutatási területei részben a hazai ágazati K+F feladatok megoldásához, részben ezek elméleti megalapozásához csatlakoznak. Ezen belül kiemelést érdemel a gyógynövények génrezervációja, in situ és ex situ megőrzési tevékenysége, illetve ennek metodikai fejlesztése. A Tanszék munkatársai vizsgálják a gyógy-és illóolajos növények hatóanyag-felhelmozódásának genetikai és fiziológiai törvényszerűségeit, annak kemotaxonómiai aszpektusait. Közreműködnek új gyógy-, fűszer- és illóolajos növényfajták előállításában, fenntartásában. Optimalizálják a termesztési és posztharveszt technológiákat, különös tekintettel a nemzetközileg elfogadott GAP (Good Agricultural Practice) és GMP (Goog Manifacturing Practice) eljárásokra. Ezen túlmenően fejlesztik a hatóanyagok kivonására és analitikai vizsgálatára vonatkozó eljárásokat. A folyamatos laboratóriumi fejlesztések(GC-MS készülék, CO2 extraktor, TLC eszközrendszer, stb.), valamint klímaszekrények (fitotron), hűtő-fűtő termosztát, növényfiziológiai mérőeszközök és korszerű mikroszkópok alkalmazása nagyban segítik a munkát.

Az oktatás, K+F tevékenység mellett a szaktanácsadási tevékenyég számára is a Tanszék irányítása alatt működő soroksári Gyógynövény Kísérleti Telep jelenti a szakmai hátteret. A Kísérleti Telep 5 ha öntözött területtel (csepegtető és esőztető öntöző berendezésekkel), génbankkal, zárttéri növénynevelési eszközökkel (üveg- és fóliaház) munkagépekkel, valamint kísérleti- és félüzemi feldolgozó berendezésekkel rendelkezik. A Kísérleti Telepen működtetett speciális gyógy- és aromanövény génbank országos jelentőségű funkciót lát el. Jelenleg 1297 magtétel, 439 élő növényállomány és 35 fás szárú gyógynövényfaj megőrzése folyik. Évente 45-50 tétel felszaporítását és leíró vizsgálatát végzik. A Kísérleti Telep a nappali és levelező hallgatók részére folyamatosan biztosítja a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez szükséges háttérismereteket. Ezen túlmenően évente országos bemutató keretében lehetőséget biztosít arra, hogy a gyógy- és aromanövény ágazat szakemberei megismerkedhessenek a szakterületükön elért legújabb eredményekkel, fajtákkal, technológiákkal. A termelők részére egyben szaktanácsadási lehetőséget biztosít.

https://szie.hu/karok/kerteszettudomanyi-kar

Elérhetőségeink:

Dr. Bernáth Jenő

1118 Budapest, Villányi út 29.

Tel: (+36-1)-3057250

E-mail: bernath.jeno@kertk.szie.hu

 

Csatolt dokumentumok