Gyógynövény termesztés

 A 90-es évekig a gyógynövénytermelés a többi mezőgazdasági kultúrához hasonlóan részben nagyüzemi (termelőszövetkezeti vagy állami gazdasági), részben kisüzemi (háztáji) termelési formában folyt. A tulajdoni forma gyakorlatilag a technológiai rendszert is meghatározta, hiszen a nagyüzemekben alapvetően a szántóföldi jellegű művelést igénylő kultúrák (pl. édeskömény, mustár), míg a háztájiban a kisebb felületen, jelentős kézimunka-igénnyel termelhető fajok (pl. mórmályva, lestyán) terjedtek el.

A politikai-gazdasági változások eredményeként napjainkra egy új, és ma is változás alatt álló struktúra jön létre. A jelenlegi viszonyokra az alábbi termelési formák a legjellemzőbbek:

Családi gazdaság. Ezekben a gazdaságokban elsősorban jövedelem kiegészítés céljából termelnek gyógynövényeket (is). Elsősorban a fokozottan kézimunka-igényes, csak kisebb területen, intenzív, vagy speciális művelésmódban eredményesen termeszthető fajokkal foglalkoznak, melyek külön beruházást, eszközbeszerzést nem igényelnek. A kultúra, vagy kultúrák spektruma a kereslettől függően évente változhat. Néhány jellemző növényfaj: mórmályva, körömvirág, majoránna, kakukkfű, macskagyökér.

Agrártermelők, kertészeti jellegű kultúrákkal. A tulajdonviszonyokat tekintve ide is a családi gazdaságok, farmgazdaságok sorolhatók. A családi gazdaságok végtermék-orientált működését korábban nagymértékben hátráltatta a tőkehiány, s ebből következően a primer feldolgozáshoz szükséges eszközök, berendezések hiánya. Így a kisüzemi termelés folyamata részben vagy egészében kiszolgáltatott volt. Az ágazat tényleges irányítása a nagy feldolgozási kapacitással rendelkező 'felvásárló-termeltető-kereskedő' cégek, későbbiekben a gyógy- és illóolajos növények termelésére specializálódott szövetkezetek és állami gazdaságok kezében volt.

Bár a korszerű termelőeszközök hiánya még ma is nagymértékben jellemző, a családi gazdaságok szerepe megnőtt, s várhatóan a jövőben is jelentős drog-árualapot szolgáltatnak. Elsősorban a kertészeti jellegű kultúrák fejlesztéséhez teremt kedvező feltételeket az is, hogy az Európában mindinkább elfogadott és magasabb piaci értékkel honorált "biotermesztés" e struktúra keretei között realizálható leghatékonyabban.

Irodalom: dr Bernáth Jenő Gyógy -és aromanövények